باشه ,زندگی ,گاهی ,میگم ,نمیدونم ,خیلی ,داشته باشهیکم تو فکرم البته نه یکم ها...زیادی از یه کم...

با خودم فکر میکردم چرا باید زندگی اینجور باشه..!مگه چند بار قراره من زندگی کنم؟

فقط یک بار...!!!!

پس چرا باید زندگیم پر از حسرت باشه؟من چیز زیادی از خدا نخواستم ادم پر توقعی هم نیستم...

نمیدونم..

دیشب خیلی ناراحت بودم خیلی دلم واس خودم سوخت..

میدونی خیلی دوس دارم یکی تو این دنیا باشه که براش مهم باشم که دوسم داشته باشه حتی در حد

معمول..

که وقتی بهش میگم ناراحتم وقتی میگم دلم یه دنیااااااااااااااااااااااااا گرفته ارومم کنه...

دلم یه ادم میخواد نوع جنسش مهم نیست فقط ادم باشه احساس داشته باشه و بفهمه..

تنهایی بد دردیه گاهی اوقات اینقد بهم فشار میاد سر سجاده داد میزنم خداااااااااااااااااااااا خستم از این 

تنهایی خستم از این دنیاااااااااااااااااااااات...

گاهی حس میکنم واس هیچکی مهم نیستم...

گاهی میگم زندگی ارزش خودکشی هم نداره فقط باید ساخت اما ساختن هم سخته بخدا..

نمیدونم...نمیدونم کی من!یا روزگار عوض میشیم...

تف به ذات زندگی...

منبع اصلی مطلب : دنیای من ...
برچسب ها : باشه ,زندگی ,گاهی ,میگم ,نمیدونم ,خیلی ,داشته باشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : 7)